© 2016 by En Clave de Soul

En Clave de Soul

L equip   de    EN   CLAVE   DE   SOUL    creiem   en   la   música   com   a   element   clau   en   el   desenvolupament   de la    persona   i   alhora   com   a   mitjà   de    transmissió   de   valors.    Per   aquest   motiu   centrem   la   nostra   tasca   pedagògica   en   oferir   una    formació   musical   inclusiva   i   transversal   per   a   totes   les   edats   i procedències, amb la finalitat d’aprendre i estimar la música. Oferim   una   educació   musical   a   mida   per   a   cada   alumne,   basada   en   la   pràctica   vivencial   i   l’ús educatiu   del   temps   de   lleure.   Aprofitant   el   millor   de   cadascun   dels   mètodes   més   actius,   moderns i   creatius,   centrem   l’educació   musical   en   el   desenvolupament   de   l’oïda,   la   veu   i   el   ritme,   i   tot   el que del llenguatge musical es pot aplicar en la pràctica d’un instrument. Creiem   que   l’educació   musical   és   molt   important   en   la   maduresa   del   procés   educatiu,   millorant la   capacitat   d’aprenentatge   en   àrees   com   la   coordinació,   el   càlcul,   la   memòria   i   la   sensibilitat.   El nostre   objectiu   és   proporcionar   a   l’alumnat   l’adquisició   d’hàbits   i   coneixements   que   li   permetin gaudir   de   la   música   i   alhora   promoure   el   desig   de   tocar   amb   altres,   a   través   de   grups   de   cambra   i orquestra, per compartir bons moments i gaudir de l’experiència de tocar en públic.
Contacte: +34 618293933 / enclavedesoul@outlook.com